69. rocznica śmierci biskupa Teodora Kubiny


Dziś obchodzimy 69 rocznicę śmierci biskupa Teodora Kubiny, pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej w II Rzeczpospolitej.

Papież Pius XI 14 grudnia 1925 r. mianował ks. Teodora Kubinę biskupem wtedy nowo powstałej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią ks. Kubina otrzymał 2 lutego 1926 r. w Bazylice Jasnogórskiej. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha.

Biskup w swoim herbie umieścił w górnej części wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, a w dolnej części symbole pracy górniczej. Dewizą działalności nowego biskupa były słowa Chrystusa „misereor super turbam” – żal mi ludu.

W okresie swojej posługi biskupiej wiele miejsca poświęcił m.in. działalności Akcji Katolickiej. W swoich homiliach podejmował problematykę społeczną, jak sprawy ludzi pracy. Obejmował szczególną troską robotników sezonowych na uchodźstwie z terenów diecezji częstochowskiej, upominając się dla nich o dostęp do świątyń i do prasy katolickiej. Dbał również o to, by docierała do nich „Niedziela”, którą powołał do istnienia na Wielkanoc 1926 r. Tygodnik stanowił dla bp. Kubiny ważne narzędzie ewangelizacji. Pomoc „Niedzieli” w głoszeniu słowa Boga przyrównywał do obecności drugiego biskupa w diecezji, lub dodatkowego wikarego w parafii.

fot. za archiczest.pl