68 lat Politechniki Częstochowskiej

30 listopada bieżącego roku swój 68 już jubileusz powstania obchodzi Politechnika Częstochowska. Mówi rzeczniczka uczelni – Izabela Walarowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/68-lat-politechniki.mp3]

 

Lata 1950 – 1955 to pierwszy okres budowy obiektów Uczelni. W tym czasie powstały pomieszczenia Wydziału Budowy Maszyn, kotłownia i cztery akademiki. Na początku lat 60. uczelnia była szkołą wyższą o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającą prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera na trzech istniejących wydziałach, kilku kierunkach i w kilkunastu specjalnościach. Kolejnymi przełomowymi w historii uczelni były lata 70. i 80. Powstały wówczas nowe pawilony Wydziału Elektrycznego, dwa duże i nowoczesne akademiki ze stołówką, nastąpiła też dalsza rozbudowa Wydziału Metalurgicznego. Powstał również kompleks budynków Klubu „Politechnik”. W latach 90. swoją strukturę przekształciły najstarsze wydziały Uczelni. Wydział Budowy Maszyn w 1990 roku otrzymał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki.

Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów – inżynierów i magistrów inżynierów. Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje też trwałe miejsce na naukowej mapie kraju.

PN