7 ton makulatury na misje

makulatura1 (1)

Listopad był owocnym miesiącem pod względem zbiórki makulatury w Częstochowie. Do kontenerów, które stanęły na parkingu parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, wrzucono około 7 ton papieru, co dało kwotę 1800 zł. Przypomnijmy, pieniądze te zasilą konto budowy studni w Sudanie Południowym.
Dzięki częstochowskim zbiórkom makulatury dwie studnie w Afryce zostały już wybudowane. Trwa zbiórka na wiercenie kolejnego ujęcia wody. Koszt budowy studni szacuje się na 45 tys. zł.