73. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

Dokładnie 8 maja 1945 roku na przedmieściach Berlina niemiecki feldmarszałek Wilhelm Keitel, marszałek Związku Radzieckiego Gieorgij Żukow i główny marszałek lotnictwa Wielkiej Brytanii Arthur Tedder podpisali trójstronny akt w sprawie bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nazistowskich. Decyzja ta oznaczała zakończenie działań militarnych w Europie. Mówi historyk Mariusz Grzyb:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1-rocznica-zakonczenia-wojny.mp3]

Polscy historycy różnią się w ocenie znaczenia 8 maja 1945 r. dla Europy i naszego kraju. Według jednych badaczy, koniec wojny w Europie oznaczał przede wszystkim zwycięstwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą. Dla innych, 8 maja jest dniem klęski narodów wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2-rocznica-zakonczenia-wojny.mp3]

Uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zakończenia zmagań militarnych w Europie odbyły się także dzisiaj na Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie. Ich organizatorami byli między innymi częstochowski Związek Inwalidów Wojennych oraz częstochowskie szkoły podstawowe.

PNP