8 lutego – Święto Służby Więziennej

Fot. ppor. Daniel Bazylewicz

Więzienia w województwie śląskim skupione są w ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. To największy region na penitencjarnej mapie Polski, stanowiący siedem Aresztów Śledczych, sześć Zakładów Karnych oraz cztery oddziały zewnętrzne. We wszystkich tych lokalizacjach znajduje się blisko 6,5 tys. osadzonych oraz ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i osób cywilnych.

Dziś obchodzimy dokładnie 102 lata od wydania dekretów o zorganizowaniu Okręgowych Dyrekcji Więziennych. Służba Więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce o dynamicznej historii – mówi ppłk Łukasz Górny, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_SLUZBA_WIEZIENNA_08_02_2021.mp3]

Służba Więzienna w Polsce na przestrzeni lat znacząco się zmieniła. Polepszyły się m.in. warunki służby i pracy. Na każdym kroku widać też zmodernizowaną infrastrukturę, nowoczesne wyposażenie oraz środki ochrony osobistej czy umundurowanie. Duży nacisk stawiany jest też na rozpoznawalność tego rodzaju służby poza więziennymi murami – tłumaczy mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_SLUZBA_WIEZIENNA_08_02_2021.mp3]

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadają w 102. rocznicę powołania więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Był to pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

BNO