8. przegląd filmowy „Echa Katynia”

W związku z 77. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w kilkudziesięciu miastach Polski Instytut Pamięci Narodowej organizuje 8. edycję przeglądu filmowego „Echa Katynia”.

Celem przeglądu jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W repertuarze znajdują się dzieła reżyserów polskich i zagranicznych, będące refleksją nie tylko nad Zbrodnią Katyńską, ale także nad innymi zbrodniami systemu komunistycznego. Emitowane produkcje odnoszą się do relacji świadków zbrodni, konstrukcji sowieckiego systemu terroru, ale również dramatów rodzin ofiar zbrodni. Należy pamiętać, że Mord Katyński nie był pierwszą zbrodnią reżimu stalinowskiego na Polakach. Przeprowadzona przez NKWD w latach 1937-38 „operacja polska” była zakrojona na znacznie większą skalę. Następstw Zbrodni Katyńskiej możemy doszukiwać się również w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami systemu komunistycznego byli żołnierze podziemia niepodległościowego, a sposób, w jaki byli mordowani, często przypominał ten z Katynia.

W Częstochowie pokaz odbędzie się w środę, 26 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, al. NMP 22.
godz. 12.00 „Polska szuka bohaterów”, reż. Arkadiusz Gołębiewski
godz. 12.20 „Katyń – historia wciąż żywa”, real. Autostopem na koniec świata