Powstanie Promenada Śródmiejska

Wiele wskazuje na to, że kolejne straszące swoim wyglądem miejsce w centrum miasta zmieni swoje oblicze. Chodzi o zagospodarowanie dawnych terenów składowych „Węglobloku”, obecnie nieużytkowanych, leżących w sąsiedztwie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Boya-Żeleńskiego. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac związanych z budową w tym miejscu tzw. Promenady Śródmiejskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/1promenada_Konieczny_23_07_2018.mp3]

Ze względu na charakter prac, jakie należy wykonać przy budowie Promenady Śródmiejskiej, inwestycja podzielona została na etapy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/07/2promenada_Konieczny_23_07_2018.mp3]

Głównym elementem kompozycyjnym pierwszego etapu inwestycji będzie aleja dla pieszych, biegnąca w kierunku wschód-zachód przez cały teren. Aleja połączy plac wejściowy z placem centralnym – wielofunkcyjnym placem sportowym z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout.
Mieszkańcy Częstochowy powinni mieć nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć w terminie i doczekamy się planowego wykonania inwestycji, nie jak w przypadku przetargów na centra przesiadkowe, których wykonania nie możemy się doczekać do tej pory.

tekst i foto: ZD