97 lat PCK

logo_pck

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Dziś (18.01) obchodzi 97 rocznicę założenia. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża w wypełnianiu swojej misji kieruje się siedmioma zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologi, a są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.

– W Częstochowie PCK działa od samego początku. W kronice  gazety  Goniec Częstochowski, 28 maja 1919 ukazała się informacja, iż odbyło się zebranie organizacyjne Czerwonego Krzyża. Ten dzień jest traktowany jako oficjalne powstanie oddziału w Częstochowie. Jedną z głównych dziedzin działalności PCK jest honorowe krwiodawstwo. W Częstochowie jest ponad 7 tys. honorowych krwiodawców. Zajmujemy się również pomocą społeczną. W ubiegłym roku wydaliśmy prawie 4 tys. paczek żywnościowych dla osób i rodzin. Punkt pomocy doraźnej działa codziennie i wydajemy tam odzież i żywność. Od najmłodszych lat propagujemy zdrowy styl życia, ale jedną z głównych dziedzin naszej działalności są szkolenia z pierwszej pomocy, które organizujemy już dla przedszkolaków- mówi Arleta Kasztelan, kierownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie:

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

PKr