Abp Wacław Depo Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo został Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce. Poprzednim Kapelanem Stanowym był ś.p. kard. Franciszek Macharski. 27 maja podczas spotkania z Radą Stanową Rycerzy Kolumba w Polsce abp Wacław Depo wręczył list potwierdzający przyjęcie nominacji, w którym napisał m.in.: „Mając świadomość wielości zadań oraz potrzebę zapewnienia duchowego kierownictwa Rycerzy Kolumba w Polsce, powierzam swoją służbę Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi Człowieka. Przyzywam wstawiennictwa Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, prosząc o nieustanne napełnianie Darami Ducha Świętego dla jak najlepszego wypełnienia powołania duchowego przewodzenia wiernym ku świętości. Swoją posługę powierzam również modlitewnemu wsparciu wszystkich Braci Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce”.
Rycerze Kolumba są katolicką, męską organizacją bratnią, która na całym świecie gromadzi 1,9 mln członków. W Polsce Rycerze obecni są od 11 lat i liczą prawie 5 tys. braci zgrupowanych w 98. radach na terenie 27 diecezji. Funkcję Delegata Stanowego pełni do końca czerwca Andrzej Anasiak, a Delegatem Stanowym wybranym na kolejną kadencję jest Tomasz Wawrzkowicz. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Założycielem organizacji był ks. Michael McGivney, który w 1882 w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn, pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.

źródło info i fot. Rycerze Kolumba