Abp Wacław Depo: musimy ufać Bogu we wszystkim!

Dolina Miłosierdzia w Częstochowie/fot. AM Radio Fiat

Parafia Miłosierdzia Bożego w Częstochowie w Niedzielę Miłosierdzia 19 kwietnia przeżywała uroczystości odpustowe. Mszy św. o 11.30 przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Ks. Andrzej Partika SAC,
proboszcz parafii, witając zgromadzonych na Eucharystii, przypomniał historię Święta Miłosierdzia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/PARTIKA_POZDROWIENIA_19_04_2020.mp3]

Abp Wacław Depo, rozpoczynając Eucharystię przywołał św. Jana Pawła II:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ABP_DEPO_POZDROWIENIA_19_04_2020.mp3]

Podczas homilii Metropolita Częstochowski podkreślał znaczenie ufności, dzięki której pozwalamy działać Duchowi Świętemu w nas. Abp Wacław Depo wskazywał, że Kościół naszego czasu pragnie być wierny zadaniom pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która trwała w nauce apostołów, we wspólnocie łamania chleba, w modlitwach. Zdumiewa nas wciąż ta sprawa – mówił abp Wacław – że pomimo iż niektórzy z apostołów spotkali Jezusa Zmartwychwstałego, podobnie jak Maria Magdalena i inne niewiasty, dwaj uczniowie idący do Emaus, to oni wciąż się boją i zamykają w wieczerniku z obawy przed Żydami. Potrzebują nowego wewnętrznego światła, pochodzącego od Ducha Świętego. Dlatego Chrystus, który przyszedł do nich pomimo drzwi zamkniętych, mówi im: Pokój wam, weźmijcie Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego na wzmocnienie wiary, na dar odpuszczania grzechów, które to odpuszczanie jest przejawem Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup przywołał osobiste wspomnienie z apostolskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Wilna we wrześniu 1993 roku, kiedy to Papież przyklęknął przed obrazem Jezusa Miłosiernego, namalowanego na prośbę św. s. Faustyny, z napisem Jezu, ufam Tobie. To była tajemnica ciszy – wspominał abp Wacław Depo – a jednocześnie może najgłośniejsza modlitwa Papieża, który zatopił swoją głowę w rękach, może ukrywając łzy, i co chwilę podnosił głowę, wpatrując się w Jezusa. A później poszliśmy po tym nabożeństwie i spotkaniu do Ostrej Bramy. I tam wobec obrazu Matki Bożej Miłosierdzia Jan Paweł II wypowiedział również słowa aktu zawierzenia: „Maryjo, Matko Miłosierdzia! Czuwaj nad nami wszystkimi, aby nie był daremny Krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi prawdy i dobra, aby nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu bogatemu w miłosierdzie”. To jest nasza droga od Maryi do Jezusa Miłosiernego, aby przez Niego w świetle i mocy Ducha Świętego ufać Bogu we wszystkim! – zakończył Metropolita.

Homilia abp. Wacława Depo w całości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ABP_DEPO_HOMILIA_19_04_2020.mp3]

Ks. Andrzej Partika SAC, proboszcz parafii, podkreśla, że ograniczenia związane z pandemią nie zmieniają istoty Niedzieli Miłosierdzia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/PARTIKA_1_BEZ_PYTANIA_19_04_2020.mp3]

Coroczną tradycją Niedzieli Miłosierdzia stał się w Dolinie Miłosierdzia charytatywny Bieg Miłosierdzia. W tym roku w formie Sztafety Miłosierdzia. Mówi ks. Andrzej Partika:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/PARTIKA_2_BEZ_PYTANIA_19_04_2020.mp3]

Abp Wacław Depo, zapytany o tajemnicę Miłosierdzia Bożego, podkreślił jego moc i nieskończoność:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ABP_DEPO_1_BEZ_PYTANIA_19_04_2020-2.mp3]

Zawierzanie ciągle na nowo Chrystusowi, wyrażane jest w prostych słowach: Jezu, ufam Tobie. Mówi Metropolita Częstochowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ABP_DEPO_2_BEZ_PYTANIA_19_04_2020.mp3]

Dziękując za wspólnotę modlitwy abp Wacław Depo podziękował za wszystkie dzieła miłosierdzia, które w Dolinie Miłosierdzia są czynione od wielu lat, a dziś, w czasie pandemii, jeszcze intensywniej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ABP_DEPO_PODZIEKOWANIE_19_04_2020.mp3]

Odpust w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego poprzedziła Nowenna do Bożego Miłosierdzia. A zwieńczeniem Niedzieli Miłosierdzia była modlitwa apelu jasnogórskiego. Rozważania apelowe prowadził ks. Andrzej Partika SAC:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/rozwazania-apelowe-ks.-Andrzej-Partika.mp3]

Abp Wacław Depo udzielając pasterskiego błogosławieństwa na zakończenie apelu powiedział:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/apel-blogoslaweinstwo-abp-Waclawa-Depo.mp3]

 

Historię Doliny Miłosierdzia znaleźć można na stronie internetowej Sanktuarium. Czytamy tam: Na zachodnim zboczu Jasnej Góry, u stóp tronu Królowej Polski w Częstochowie, w 1949 r. Księża Pallotyni wybudowali kościół. Poświęcenia świątyni i domu zakonnego dokonał ordynariusz częstochowski bp Teodor Kubina. W czasie uroczystości wypowiedział słowa: „To miejsce niech służy Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy kto nawiedzi ten kościół, niech dozna w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego”. Od tego czasu uwidacznia się specjalne działanie Bożego Miłosierdzia w tym miejscu, zwanym odtąd Doliną Miłosierdzia.

W 1952 r. umieszczono w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach). Oficjalnie parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego została ustanowiona w 1960 r. jako jedna z pierwszych w skali świata pod takim wezwaniem.

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w 1965 r. nawiedzając świątynię powiedział: „Miejsce to, zwane Doliną Miłosierdzia Bożego, mieszczące w sobie coś z Tatr i Bałtyku, niech z Maryją woła Magnificat, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”. Metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak w 1992 r. podniósł kościół – ze względu na rolę jaką pełni w pielęgnowaniu i rozszerzaniu kultu – do godności Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W 1994 r. Prymas Polski, Kard. Józef Glemp i bp José de Jesús González Hernandez z Meksyku poświęcili kaplicę polową oraz figurą Jezusa Miłosiernego. Figura jest darem Kościoła z Meksyku dla Kościoła w Polsce. We wrześniu 1996 r. bp Antoni Długosz wprowadził do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego relikwie Krzyża Świętego, przywiezione z Ziemi Świętej. Od roku 2012 kościół posiada także relikwie św. Jana Pawła II. Obecnie do Sanktuarium przybywają pielgrzymi z Polski i świata. Potwierdzają to liczne wota umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego, które pątnicy składają w dowód wdzięczności za otrzymane łaski.

AM