Abp Wacław Depo: – Wiara apostołów ma moc przyciągania – 100. rocznica urodzin śp. bp. Stefana Bareły

DSCF0288

3 maja w Archikatedrze Częstochowskiej uroczystą Mszę św. poprzedzającą sesję naukową związaną z 100. rocznicą urodzin III biskupa częstochowskiego śp. Stefana Bareły sprawował abp Wacław Depo – Metropolita częstochowski.

Słowa powitania do licznie zgromadzonych wiernych skierował ks. prałat dr. hab. Mariana Duda – dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. Stolicy Mądrości w Częstochowie. Zwrócił uwagę na to, że każdy pasterz jest dany wiernym przez Boga. Mówił o tym jak ważne jest to, że aktualny, piąty już arcybiskup dziękuje za dar swojego poprzednika, bo właśnie dzięki trwaniu urzędu apostolskiego Kościół żyje i rozwija się. To właśnie też ten urząd powinniśmy zobaczyć w człowieku, który sprawował go przez 20 lat – podkreślał Ks. Duda.

W homilii abp. Wacław Depo zwrócił się do obecnej na mszy, najbliższej rodziny śp. bp. Stefana Bareły i przytoczył fragment Pisma Świętego, w którym św. Paweł Apostoł był świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Wspominał o ponadczasowych wypowiedziach śp. bp., które nie straciły nic na swojej aktualności. Wszystko się powtarza w tajemnicy Jezusa Chrystusa, przez którą Bóg pokazał ludziom swoją naturę. Pokazał, że jest Miłością – zauważył Metropolita.

Stefan Bareła 1 września 1954 został mianowany vice-rektorem Niższego Seminarium w Częstochowie. Bardzo szybko objął też stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. 9 grudnia 1960 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej, a cztery lata później jej biskupem diecezjalnym. Brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II. Miejsce w swojej książce „Wstańcie, chodźmy!” poświęcił jego postaci św. Jan Paweł II.

Po zakończonej Eucharystii w auli katedralnej miała miejsce konferencja naukowa poświęcona temu bp. częstochowskiemu. Wystąpili m.in. ks. infułat Marian Mikołajczyk i dr Wanda Terlecka.

Sympozjum zorganizował Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie.

AS

Fot. KK

 DSCF0295