Abp Wacław Depo zaprasza na srebrny jubileusz bp. Antoniego Długosza

 

ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO

NA DZIEŃ 6 STYCZNIA 2019 ROKU

Przeżywany w Kościele na ziemi polskiej Rok duszpasterski pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”, stanowi dla nas szczególną okazję, aby zaświadczyć, że to sam Chrystus w mocy Ducha Świętego prowadzi Kościół na drogach jego posłannictwa i posługi.
W kontekście tej służby Kościoła, pragnę przywołać słowa Papieża przełomu Soboru Watykańskiego II, Świętego Pawła VI, który powiedział, że „człowiek współczesny słucha chętniej świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli to dlatego, że są także świadkami”.
Te słowa dobrze podprowadzają nas do dziękczynienia za niestrudzonego nauczyciela i świadka wiary, jakim jest Ksiądz Biskup prof. Antoni Józef Długosz, świętujący Srebrny Jubileusz święceń biskupich. Do grona apostołów został włączony przez samego Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniu 6 stycznia 1994 roku w Bazylice Watykańskiej. Jako swoją dewizę posługi przyjął ewangeliczne słowo: „Servire – służyć”.
Dziękujemy Bogu – szczególnie w uroczystość Objawienia Pańskiego za dar osoby i wielokształtność posługi pasterskiej Księdza Biskupa Antoniego. Prośmy jednocześnie dla niego o wzmocnienie sił, zarówno fizycznych jak i duchowych, aby jak najdłużej mógł z radością wszystkim „służyć”.
Szczególnym dniem naszego dziękczynienia stanie się dzień sobotni 26 stycznia 2019 roku, w którym przeżyjemy sympozjum katechetyczne rozpoczynające się uroczystą Eucharystią o godz. 10.00 w kościele seminaryjnym w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41.
Do ufnej modlitwy w intencji Jubilata zapraszam wszystkich, którzy stanowimy cząstkę Kościoła Chrystusowego, jakim jest Kościół Częstochowski.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

(-) ⧾ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

 

fot. Radio Fiat/archiwum/Jubileusz kapłaństwa abp. seniora Stanisława Nowaka. Stoją od lewej: abp senior Stanisław Nowak, abp Wacław Depo metropolita częstochowski, bp senior Antoni Długosz, bp Andrzej Przybylski/24 maja 2018