Abp Wacław Depo: Życzenia radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem

abp www

Każde chrześcijańskie święta są dla człowieka wierzącego, ale również dla tego, który nie wierzy, szansą na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania: skąd przychodzę, kim jestem, jaki sens ma moje życie i przemijanie.
Paschalne misterium daje odpowiedź na te postawione pytania. JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY ZAŚWIADCZA SOBĄ – KIM JEST oraz pokazuje, że Jego pascha nie zmierza ku śmierci, ale ku życiu, którego źródłem jest Bóg.
Życzę z całego serca wszystkim Mieszkańcom Częstochowy i Gościom przebywającym w tych dniach w naszym mieście radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym i odwagi, aby tej prawdy, że Chrystus zmartwychwstał nie chować wyłącznie dla siebie.
Św. Jan Paweł II, którego 10. rocznicę śmierci obchodzimy, powiedział w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie: „U zarania nowego tysiąclecia ogromna jest potrzeba głoszenia na dachach Dobrej Nowiny o tym, iż «tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16).
Miejmy odwagę iść pod prąd pomimo, że w świecie powtarza się wezwanie, by rzucić Biblię i chodzić własnymi drogami. Idźmy z odwagą za Chrystusem Zmartwychwstałym, który chodzi naszymi drogami.
Życzę, abyśmy Go spotkali.