Absolutorium dla prezydenta, aż 10 głosów sprzeciwu

Matematyka nie uznaje kompromisów, a tak jak dyscyplina partyjna obowiązuje w sejmie, tak łatwo można przewidzieć wyniki głosowania Rady Miasta Częstochowy. I od dawna nie było tajemnicą, że niezależnie od treści raportu o stanie miasta czy sprawozdania finansowego za 2018 rok przedstawianego na czwartkowej sesji przez Krzysztofa Matyjaszczyka, radni koalicji udzielą wotum zaufania i absolutorium włodarzowi Częstochowy.

Przy 18 głosach poparcia, warto wspomnieć o 10 radnych, którzy wspomnianych dokumentów nie przyjęli z aprobatą. Wśród nich Paweł Ruksza z klubu PiS.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ruksza-1.mp3]

Radni opozycyjni nie akceptują sposobu zarządzania miasta przez prezydenta i nie zgadzają się z jego wizją rozwoju miasta. To też powód, dla którego głosowali przeciw.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_ruksza-1.mp3]

Wspomniane podwyżki za odbiór śmieci to największa kontrowersja wczorajszej sesji. Głosami koalicji SLD-KO przegłosowano wzrost opłat z 12 do 18 zł za odpady segregowane i z 20 do 36 zł za niesegregowane.

MD