Absolutorium dla prezydenta? Radni zdecydowali

„Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Prezydenta Miasta Częstochowy” – to jeden z najważniejszych aktów prawnych podjętych przez Radę Miasta Częstochowy podczas dzisiejszej sesji.

Udzielenie absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1_Absolutorium_glosowanie.mp3]

Absolutorium zostało przyjęte 15 głosami „za”, 12 radnych opowiedziało się „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu. O absolutorium mówi Jerzy Nowakowski, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2_Absolutorium_Nowakowski.mp3]

W trakcie sesji pojawił się argument dobrej kondycji gospodarki naszego kraju, która wpływa na sytuację Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/3_Absolutorium_Nowakowski.mp3]

Przeciw absolutorium dla włodarza Częstochowy głosowali: Artur Gawroński, Justyna Kielesińska, Albert Kula, Anna Majer, Marcin Maranda, Zbigniew Mizgalski, Jerzy Nowakowski, Monika Pohorecka, Andrzej Sowa, Piotr Strach, Krzysztof Świerczyński i Piotr Wrona.

PK