Absolwenci – specjaliści nie tylko od dialogu. Nowy kierunek na AJD

prof. Adam Regiewicz

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uruchomiła nowy kierunek studiów II stopnia o nazwie: kultura w mediach i komunikacji. Po raz pierwszy rekrutację Wydział Filologiczno-Historyczny przeprowadzi w tym roku akademickim.

Kierunek powstał z myślą o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, kształcić, doskonalić i zdobywać kompetencje w zakresie komunikacji kulturowej oraz rozwijać umiejętności interpersonalne związane z wszechstronnym dialogiem interkulturowym. AJD zaprasza absolwentów studiów I stopnia: pedagogów, socjologów, filozofów, historyków, kulturoznawców, politologów, psychologów, etnologów, osoby które ukończyły wszelkiego rodzaju filologie.

Powstanie kierunku jest wynikiem konsultacji z naszymi absolwentami, studentami oraz środowiskiem tzw. interesariuszy zewnętrznych – instytucji i firm zajmujących się kulturą, komunikacją, publikowaniem informacji. W konsekwencji przygotowano trzy ciekawe specjalności: film i nowe media w komunikacji kulturowej, dziennikarstwo oraz teatr i promocję kultury widowisk. Wszystkie są przygotowane w sposób nowoczesny i obsadzone osobowościami ze świata kina, filmu, teatru, dziennikarstwa. Jak zapewnia kadra AJD, studia mają być przez tociekawe, inne, twórcze. Absolwent kulturoznawstwa europejskiego (jeden z kierunków I stopnia prowadzony przez AJD) znajdzie tu możliwość kontynuacji. Jednak na studiach kultura w mediach i komunikacji częstochowska uczelnia skupiła się przede wszystkim na kwestiach komunikacji kulturowej i dialogu interkulturowym. Nowatorskie sposoby kształcenia dają możliwości nabycia zupełnie nowych umiejętności.

– Polska czy kraje Europy, to dzisiaj bardzo zróżnicowane społeczeństwa. Może tego na co dzień nie dostrzegamy, ale stanowimy mozaikę różnych stylów życia, sposobów ubierania się, gustów muzycznych… Do tego dochodzą mniejszości etniczne, narodowe, religijne. Co rusz mamy do czynienia z partykularyzmami – mówi dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD. – Trzeba dzisiaj szukać takich miejsc wspólnych, miejsc dialogu, opartych na głębokich kulturowych narracjach, z taką myślą też przystąpiliśmy do projektowania tego kierunku. Absolwent naszego kierunku ma szansę na pracę jako negocjator kultury. Zapotrzebowanie na fachowców w tym zawodzie ustawicznie rośnie. To stosunkowo nowa profesja. Wynika z potrzeby jakie rodzi nam rzeczywistość oparta na mobilności, migracjach, częstych zmianach zamieszkania. Polska dotychczas kojarzona jako jednorodne społeczeństwo, wcale taka nie jest. Budzą się ambicje Kaszubów, Ślązaków, Łemków, sporo mówi się o Romach, Żydach, Tatarach, przedstawicielach prawosławia czy ewangelikach. Wypuszczając na rynek pracy naszych absolwentów, liczymy że wpłyną oni na budowanie mostów kulturowych pomiędzy przedstawicielami tych kultur…

To jednakże tylko jedna z możliwości dla studentów nowego kierunku. Możliwości jest o wiele więcej. Absolwenci będą specjalistami, osobami doskonale przygotowanymi do przeprowadzania analiz świata polityki, mediów, sztuki. Będą mogli pracować w radio, telewizji, portalach informacyjnych, szczególnie tych nastawionych na promocje kultury i sztuki. Staną się cennymi fachowcami od promocji kin, teatrów, pracy ośrodków kultury w gminach czy innych instytucjach zajmujących się popularyzowaniem widowisk, przedstawień czy wszelkiego rodzaju działań public relations. To będą również świetnie przygotowani animatorzy różnorodnych przedsięwzięć. Powstające stowarzyszenia oraz inne inicjatywy pozarządowe zgłaszają spore zapotrzebowanie na fachowców przygotowanych do realizacji tego typu zadań. Bonusem dodatkowym będzie unikalna znajomość procesów towarzyszących dialogowi międzykulturowemu, komunikacji, sposobom rozwiązywania problemów.

– Przy okazji warto zwrócić uwagę, że umiejętności nabywane przez studentów, nie tylko można wykorzystać w czasie trwania studiów czy w pracy zawodowej, ale również w życiu codziennym – dodaje dr hab. Adam Regiewicz. – Wracając do praktyk, to dajemy studentom ogromne spektrum możliwości. Mogą one odbywać się w filharmonii, urzędzie gminy, kinie, gazecie, radio czy teatrze. To miejsca kojarzone z prestiżem, awansem w oczach bliskich czy przyjaciół. Liczę, że nasi kandydaci wezmą to pod uwagę i skorzystają z naszej propozycji.