Adresownik w Pawilonie Wystawowym

PARK MUZEUM 2

W Pawilonie Wystawowym Muzeum Częstochowskiego od 23 kwietnia jest udostępniona zbiorowa wystawa prac graficznych zainspirowanych przestrzenią miejską Częstochowy pt. „Adresownik”.

Prace zostały stworzone w lipcu 2014 roku. Uczestnikami pleneru byli studenci kierunku Grafika z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Prace będą prezentowane od 23 kwietnia do 17 maja br. Finisaż odbędzie się 12 maja 2015 o godz. 12.00.