AJD zmierza w kierunku uniwersytetu. Połączy wydziały?

AJD-720x540

Władze Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie chcą połączenia Wydziału Filologiczno-Historycznego z Wydziałem Nauk Społecznych. Ma to służyć szybszemu przekształceniu akademii w uniwersytet.
Wizja połączenia wydziałów budzi duże kontrowersje, zwłaszcza wśród studentów WNS-u. – Naszą główną obawą jest to, że nie zostaniemy połączeni, tylko wchłonięci, ponieważ nowy wydział, który powstanie, pozostanie pod nazwą Wydziału Filologiczno-Historycznego. Kolejna rzecz, której obawiają się studenci, to to, że dyplom uzyskany na naszych kierunkach – na przykład na kierunkach administracji, zarządzania, analityki – będzie miał mniejsza rangę – tłumaczy Joanna Kwaśniewska, przedstawicielka studiujących studentów.
Jak zapewniają władze uczelni, planowane zmiany mają przysłużyć się rozwojowi całej uczelni, a studenci na tym nie ucierpią. – Zagrożeń dla studentów nie ma żadnych. Stworzymy bardzo silny wydział na poziomie rzeczywiście uniwersyteckim, który będzie dobrze notyfikowany w kraju. Wydział Filologiczno-Historyczny posiada trzy uprawnienia nadawania stopnia doktora (…), w środowisku naukowym jest dobrze znany – mówi rektor Akademii im. Jana Długosza, inż. dr hab, prof. AJD Zygmunt Bąk.
27 stycznia odbędzie się posiedzenie Senatu AJD, na którym poruszona zostanie kwestia połączenia wydziałów. Następnie rektor uczelni będzie mógł podjąć samodzielną decyzję co do dalszych działań.

KK

źródło: foto:Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie