Akademia i biznes

ajd2

W poniedziałek, 23 lutego 2015 r., odbyło się spotkanie Rektora Akademii im. Jana Długosza, Prorektora ds. Rozwoju oraz Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy z przedstawicielami Regionalnej Izby Handlowo-Przemysłowej w Częstochowie – Prezesem Zarządu Zbigniewem Miszczykiem i Prezydentem Rady Tadeuszem Szymankiem. W czasie spotkania omawiano kwestie współpracy nauki z biznesem oraz możliwości podejmowania wspólnych działań RIPH i AJD w nauce i edukacji.

RIPH zadeklarowała przedstawienie częstochowskim przedsiębiorcom oferty Akademii w zakresie transferu wiedzy. Zaplanowano kolejne spotkania i zadeklarowano wolę współpracy, szczególnie istotną z powodu możliwości ubiegania się o finansowanie wspólnych działań uczelni wyższej i przedsiębiorców na rzecz Częstochowy i regionu w ramach funduszy unijnych.