Akcja #sadziMY w powiecie myszkowskim

Akcja #sadziMY w powiecie myszkowskim

Fot. BP Jadwigi Wiśniewskiej

Piękny ogród sensoryczny powstał przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Poraju, prowadzonym przez Siostry Albertynki. O środki na jego utworzenie zabiegała Europoseł Jadwiga Wiśniewska oraz Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka. Przysłowiową „kropką nad i” stała się akcja #sadziMY, podczas której Europoseł Wiśniewska wraz z pensjonariuszkami i wolontariuszami zasadziła w ogrodzie kolejne sadzonki drzew.

Pomysłodawcami akcji #sadziMY jest Para Prezydencka. W tym roku nadleśnictwa przygotowały milion sadzonek. Każdy mógł je odebrać bezpłatnie i zasadzić w wybranym przez siebie miejscu. Inicjatorką akcji na terenie powiatu myszkowskiego była Europoseł Jadwiga Wiśniewska, która w Parlamencie Europejskim pracuje m.in. w Komisji Ochrony Środowiska.

– Już po raz drugi włączamy się w prezydencką akcję #sadziMY. W tym roku drzewka trafiły do pięknego ogrodu znajdującego się przy DPS w Poraju. To szczególne miejsce, w którym pensjonariuszki mogą odpocząć, ale także aktywnie spędzać czas. Nie do przecenienia jest także walor terapeutyczny ogrodu, który wciąż pięknieje – podkreśliła Europoseł Jadwiga Wiśniewska.

– Pomysł powstania ogrodu sensorycznego, zrodził się jeszcze w 2018 roku, ale dopiero wiosną tego roku, dzięki wsparciu Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i Posła Mariusza Trepki, udało się dokonać nasadzeń drzew i krzewów. Przestrzeń ogrodu została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niego korzystać wszystkie mieszkanki naszego Domu, także te poruszające się na wózkach inwalidzkich. Powstanie ogrodu pozwala nam prowadzić terapię dla osób niepełnosprawnych, wykorzystując innowacyjną metodę, czyli hortiterapię. Zakłada ona prowadzenie zajęć w ogrodzie, swobodny dostęp do roślin oraz wykonywanie przez podopiecznych drobnych prac porządkowych związanych z jego utrzymaniem – powiedziała s. Estera Cegielska.

– Dzięki współpracy z Nadleśnictwami Gidle i Brynek, już wiosną pierwsze drzewa i krzewy trafiły do ogrodu Sióstr Albertynek w Poraju – powiedział Poseł Mariusz Trepka.

Poraj nie był jedynym miejscem, w którym sadzono drzewa w ramach akcji #sadziMY. Zaangażowali się w nią również Radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy wspólnie z rodzinami i mieszkańcami, posadzili drzewka w różnych częściach naszego powiatu.

– Akcja #sadziMY cieszyła się w naszym powiecie ogromną popularnością. Za pośrednictwem Radnych PiS, do wszystkich gmin dotarły sadzonki młodych drzew, dzięki czemu każdy mógł posadzić własne drzewko. Cieszę się, że poprzez takie działania, wspólnie możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza i promować proekologiczne postawy – powiedział Tomasz Załęcki, radny PiS z Myszkowa.

– To bardzo cenna inicjatywa, która zwraca uwagę na to, jak dużą rolę w naszym życiu odgrywają lasy i drzewa. Zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Dlatego w akcję włączyła się cała moja rodzina. To doskonała lekcja ekologii dla dzieci, którym od najmłodszych lat zaszczepiamy troskę o środowisko naturalne – przekonuje Maciej Maślankiewicz, radny PiS z Żarek.

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew, co daje blisko 60 tys. hektarów odnowień i zalesień, dzięki czemu Polska znajduje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów.

Źródło: Źródło: BP Jadwigi Wiśniewskiej