Akcje Caritas dla dzieci

caritas-organizuje-zbiorke_1_1537439157131757

Częstochowska Caritas nieprzerwanie bierze pod opiekę potrzebujących. Kolejnymi akcjami obejmuje najmłodszych – trwają Akcja Tornister i Akcja Skrzydła. O tym, że – mimo programu „Rodzina 500+” – wciąż są dzieci potrzebujące podstawowej pomocy, przekonuje ks. Marek Bator, dyrektor Caritas.
– Program 500+ zmienił spojrzenie ludzi na dzieci potrzebujące. Ponieważ niemal wszystkie dzieci są objęte programem, można wyciągnąć wnioski, że dzieci już nie potrzebują wsparcia. Ale trzeba obserwować rzeczywistość, nasze oczy muszą być czujne. Ciągle mamy do czynienia z patologiami, choć to nieduży procent. Zdarza się, że program 500+ jest programem „przelewowym”, czyli przepijanym, trwonionym, źle zagospodarowanym. Ludzie, którzy nigdy nie mieli takich pieniędzy, często nie wiedzą, co z nimi zrobić. Zamiast na rzeczywiste potrzeby, np. kupno dziecku butów, wydają pieniądze na tablet. Ten program wiele zmienia na lepsze u rodzin dobrze gospodarujących.
Ciągle są dzieci, które cierpią biedę, są głodne i zaniedbane. Jest to pewien procent dzieci – i dla tego procenta Caritas tworzy program wsparcia. Każdy może przyłączyć się do akcji…
– „Tornister Marzeń” to akcja pomagania dzieciom – mówi ks. Bator. – Każdy może kupić tornister z wyprawką szkolną. Przede wszystkim to są książki, mimo finansowania podręczników przez Ministerstwo Edukacji. Wyprawka to poważne wydatki, bo obejmuje całość wyposażenia dziecka do szkoły, np. buty sportowe, ubrania – wszystko, co jest potrzebne w szkole.
Program „Rodzina 500+” pozwala pomóc dzieciom drugim i kolejnym, natomiast w wielu rodzinach trzeba objąć opieką również pierwsze lub jedyne dziecko. Tu właśnie pomocą służy Caritas, umożliwiając w ramach „Akcji Skrzydła” rozwój uzdolnionym i dobrze uczącym się dzieciom. O potrzebie utworzenia takich stypendiów mówi ks. Bator:
– To jest akcja stypendialna. Staramy się wspierać dzieci, które się dobrze uczą i są w trudnej sytuacji. Dzięki temu programowi można dziecko ubrać, wyposażyć, można zaoferować dodatkowe zajęcia, żeby rozwijało swoje talenty.
Każdy może wspomóc potrzebujących – wystarczy wejść na stronę internetową Caritas i po zapoznaniu się ze szczegółami, np. ufundować pięknie wyposażony tornister. Niech dzieciom w nowym roku szkolnym niczego nie zabraknie.

AD