„Aktualne problemy prawa wyborczego” – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

AJD, fot. Marcin Jedryka

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Wydziału Nauk Społecznych oraz Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych zapraszają na konferencje naukową pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego”, która odbędzie się w czwartek (16 kwietnia) w godzinach 10:00-18:30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4 aula 1.01 oraz 1.05.
Przedsięwzięcie poświęcone jest wieloaspektowej analizie wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się prawo wyborcze. Organizatorzy mają nadzieję, że poruszone przez prelegentów zagadnienia przyczynią się do pogłębienia wiedzy z zakresu prawa wyborczego oraz pozwolą zidentyfikować obszary wymagające zmian.
W trakcie Konferencji poruszone zostaną problemy dotyczące wszystkich wyborców.
Swój udział w Konferencji zapowiedzieli prawnicy i politolodzy od lat zajmujący się tematyka wyborczą i referendalną. Eksperci z różnych ośrodków akademickich – z Gdańska, Torunia, Łodzi, Katowic, Lublina, Ołomuńca; przedstawiciele doktryny i świata nauki, jak również praktycy zajmujący się na co dzień materią wyborczą, przedstawiciele administracji oraz organizacji pozarządowych.
Wszystko to pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Urzędu Miasta w Częstochowie, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, Honorowego Konsulatu Republiki Czeskiej; patronatem naukowym Athenaeum.