Aktywna integracja społeczna w gminie Żarki

aktywna 02

Dobiegł końca projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” na lata 2014-2015. Uczestniczyły w nim 22 osoby w wieku aktywności zawodowych, które korzystają z ze świadczeń pomocy społecznej. Koszt projektu wyniósł blisko 230 tys. zł.
Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w tym pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji, poznania metod radzenia sobie ze stresem, zwiększenia wiary we własne siły, analizowania indywidualnych potrzeb i możliwości. Najważniejsza była jednak możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Od 2008 roku w ramach projektów z zakresu Aktywnej Integracji przeszkolono w sumie 105 osób z terenu gminy Żarki. Z tego grona dzisiaj 42 osoby mają stałe zatrudnienie.