Alleluja, biją dzwony!

O godz. 21 przed Bazyliką Archikatedralną rozpoczęło się przeżywanie Liturgii Wigilii Paschalnej. Ta sprawowana w Wielką Sobotę po zmroku, zalicza się już do obchodów Świąt Wielkanocnych. Według tradycji ta noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Chrystusa.

Licznie zgromadzeni wierni i koncelebra zebrali się wraz z celebransem – abp. Wacławem Depo – na schodach przed Archikatedrą. Metropolita rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia, zapalając paschał wyjętą z ogniska żagwią. Świeca ta w ciągu całego roku liturgicznego symbolizuje Chrystusa, który rozprasza mroki i ciemności naszego grzechu. Procesja z zapalonym Paschałem weszła do kościoła. Po uniesieniu Paschału i odśpiewanych przez diakona słowach „Światło Chrystusa” wszyscy zapalili od Paschału swoje świece, rozświetlono również światłem świątynię.

Po dotarciu procesji ze światłem do ołtarza diakon zaśpiewał Orędzie Paschalne – Exultet. Ta starożytna pieśń podsumowuje w swej treści historię zbawienia aż po swoje wypełnienie w paschalnej ofierze Chrystusa. „Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych” – te słowa wybrzmiały radośnie w świątyni.

Po Orędziu Paschalnym nastąpiła Liturgia Słowa. Podczas Wigilii Paschalnej jest ona najbogatsza w całym roku liturgicznym. O Liturgię Słowa zatroszczyli się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, a komentarze wprowadzające wiernych w poszczególne części Liturgii podejmował ks. prof. Kazimierz Szymonik. Po czytaniach ze Starego Testamentu odśpiewano przy dźwięku dzwonków, organów i dzwonów hymn „Chwała na wysokości Bogu”.

Abp Wacław Depo w homilii przypomniał, że ta noc jest nie tylko znakiem rozpoznawczym chrześcijan, ale także dowodem naszej tożsamości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/abp_depo_homilia_archikatedra.mp3]

Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna. W tej części celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną, w której trzy razy został zanurzony Paschał, po czym wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się uroczystą procesją rezurekcyjną, podczas której ogłaszano śpiewem z radością, że „nie zna śmierci Pan Żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota”. W procesji wzięli udział kapłani, klerycy, siostry zakonne różnych zgromadzeń i wierni świeccy. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste Ciebie Boga wysławiamy. Liturgię Wigilii Paschalnej zakończyły życzenia od abp. Depo.