Altana stanęła przy placu zabaw w Jaźwinach

2015-09-jazwiny-04

W Jaźwinach (gmina Mstów) doposażono istniejący plac zabaw. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego zakupiono drewnianą altanę, ławki wolnostojące oraz betonowy grill.

Do końca września powinny odbyć się zebrania sołeckie, w trakcie których mieszkańcy decydują o rozdysponowaniu części pieniędzy budżetowych, tzw. funduszu sołeckiego. W gminie Mstów część spotkań już się odbyła, pozostałe są planowane.

– Czasami są one bardzo burzliwe, bo pieniędzy nie jest za wiele, za to pomysłów na ich wydanie dużo – mówi Zbigniew Bigosiński, sołtys Mstowa.

Ze względu na ustawowe obwarowania nie wszystkie pomysły da się wprowadzić w życie. Możliwości ogranicza na przykład nakaz wykonywania zadań inwestycyjnych na działkach przynależących do mienia komunalnego. Warunek ten spełnia jednak plac zabaw w Jaźwinach, który dzięki nowemu wyposażeniu stał się teraz miejscem, gdzie mogą odbywać się spotkania integracyjne także dla dorosłych mieszkańców, czego do tej pory w miejscowości brakowało.

– Możliwość wyodrębnienia funduszu sołeckiego po raz pierwszy pojawiła się w 2009 roku. Od tamtej pory Rada Gminy co roku podejmuje stosowne uchwały pozwalające mieszkańcom miejscowości decydować o jego rozdysponowaniu, co wcale nie jest regułą. Wciąż wiele jest gmin, które nie zdecydowały się na wprowadzenie w życie tej możliwości – mówi Tomasz Gęsiarz, wójt gminy Mstów.

Realizacja zadania w Jaźwinach przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i wpłynie korzystnie na poprawę estetyki miejscowości.

Adam Jakubczak