Animator pilnie poszukiwany

Caritas Polska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi projekt poświęcony ekologii integralnej. Jest to odzew na apel Papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’. Projekt zakłada m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw wolontariackich, parafialnych, szkolnych wspólnot Caritas w 12 diecezjach w Polsce.

Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Paweł Dzierzkowski zaprasza do współpracy osoby, które utożsamiają się z nauczaniem papieża Franciszka zawartym w encyklice Laudato si’ i chciałby podjąć funkcje animatora:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_ks_Pawel_Dzierzkowski_10_12.mp3]

Kandydat na animatora powinien: dobrze znać społeczność lokalną, posiadać wykształcenie wyższe, znać język angielski na poziomie B1, mieć doświadczenie w realizacji projektów, posiadać wysokie zdolności interpersonalne (umiejętność pracy w grupie i z ludźmi), mieć zdolności organizacyjne oraz wykazywać się rzetelnością w realizacji obowiązków, mile widziane są prawo jazdy kat. B.

O obowiązkach animatora mówi Marta Cierpiał z Caritasu Archidiecezji Częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/2_Marta_Cierpial_10_12.mp3]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Foto źródło: caritas.pl