Ankieta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W czerwcu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi badania dotyczące satysfakcji mieszkańców z poziomu świadczonych usług. Wszyscy korzystający z usług ośrodka mogą wypowiedzieć się w specjalnej ankiecie.

Badanie przeprowadzane jest w dniach 3 – 28 czerwca. O szczegółach mówi rzecznik prasowy MOPS, Olga Dargiel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1ankieta_mops_olga_dargiel_07_06_19.mp3]

Ankiety są rozdawane wszystkim osobom, które w czerwcu skorzystają z usług ośrodka. Ankiety są anonimowe i można je wrzucić do jednej z jedenastu urn, które są zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych. Szczegółowa lista urn:

– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22 – 2 sztuki
– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Stanisława Staszica 10 – 2 sztuki
– Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, Aleja Niepodległości 20/22 – 1 sztuka
– Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 – 1 sztuka
– Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka
– Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34 – 1 sztuka
– Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 1 sztuka
– Sekcja Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka
– Biuro Projektów i Sekcja Pracy Środowiskowej, ul. Jana Kilińskiego 13 – 1 sztuka

Jakie pytania zawiera ankieta? Ponownie Olga Dargiel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2ankieta_mops_olga_dargiel_07_06_19.mp3]

W zeszłym roku w ankiecie wzięło udział 386 osób.

KF