Ankieta transportowa online jeszcze do 12 czerwca

ankieta-1

Ciągle trwa badanie preferencji komunikacyjnych częstochowian. Jeszcze do 12 czerwca można wypełnić ankietę w internecie. Władze miasta zachęcają także do tego, by poświęcić czas odwiedzającym ciągle mieszkańców ankieterom.

Rozpoczęte w kwietniu badanie zostało przedłużone, ponieważ wielu respondentów wytypowanych do udziału w ankiecie nie skorzystało z możliwości wyrażenia swojej opinii w rozmowie z ankieterem.
Kwestionariusz ankiety jest też od pewnego czasu
dostępny w internecie.
Ankieta online jest ważnym elementem badań, a ponieważ cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców, firma STAR ITS prowadząca badania, w porozumieniu z Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju UM, postanowiła przedłużyć czas jej udostępnienia w internecie do końca przyszłego tygodnia, czyli do 12 czerwca. Tych, którzy do tej pory nie wyrażali swojej opinii, a są zainteresowani rozwiązaniami i zmianami m.in. w zakresie miejskiego transportu publicznego, Urząd Miasta zaprasza do skorzystania z możliwości wypełnienia kwestionariusza (wejście m.in. poprzez portal miejski oraz stronę Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu).

Badanie służy stworzeniu analizy transportowej, będącej elementem planu mobilności miejskiej. Ankieta oraz prowadzone równolegle badania ruchu są elementem szerszych działań podjętych przez UM, mających na celu przygotowanie nowej kompleksowej strategii rozwoju miasta powiązanej z miejskim programem rewitalizacji i planem mobilności miejskiej.