Ankieta w sprawie reklam

ankieta

Do końca bieżącego roku Częstochowianie mogą wypełniać ankietę dotyczącą reklamowych porządków w mieście. Opinie mieszkańców będą pomocne przy tworzeniu uchwały szczegółowo określającej zasady i warunki umieszczania reklam i tzw. małej architektury w przestrzeni publicznej. „Projektowane przepisy pozwolą kompleksowo uregulować te kwestie oraz poprawić miejski krajobraz przeciwdziałając zwłaszcza niekontrolowanemu i bezładnemu sytuowaniu obiektów reklamowych. Efektem ma być wykreowanie wysokiej jakości estetycznej przestrzeni wolnej od chaosu reklamowego. Nie ma ustawowego obowiązku konsultacji społecznej w tym zakresie ale Miejska Pracownia Urbanistyczno – Planistyczna chce uwzględnić elementy konsultacji z mieszkańcami i firmami reklamowymi” – mówi Włodzimierz Tutaj. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej: www.czestochowa.pl. Informacje o jej wynikach będą opublikowane w pierwszym kwartale 2017 roku. Organizatorzy zapewniają pełną anonimowość respondentów.

MT