Apostołowie Piotr i Paweł u podwalin naszej wiary

W sobotę, 29 czerwca obchodzimy uroczystość dwóch największych apostołów w Kościele katolickim – świętych Piotra i Pawła, zwanych książętami apostołów. Uroczystość ta podkreśla ich wyjątkowe zasługi dla Kościoła oraz podaje wiernym jako przykład wiary i wypełnienia powołania.

Sylwetki Apostołów, tak ważnych dla podwalin naszej wiary i Kościoła, przybliża ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_KS_MARIUSZ_BAKALARZ_28_06_2019-1.mp3]

Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie. To sprawiło, że Kościół rzymski otrzymał kluczowe znaczenie w chrześcijaństwie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2_KS_MARIUSZ_BAKALARZ_28_06_2019-1.mp3]

Apostołowie zginęli śmiercią męczeńską w czasach prześladowania cesarza Nerona. Św. Piotr zginął około 64 r. Tradycja mówi, że został ukrzyżowany, jednak Apostoł nie czuł się godny umrzeć jak Jezus, dlatego został przybity do krzyża głową w dół. Św. Paweł przed śmiercią był więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r.

BNO