Archidiecezja częstochowska ma 6 nowych księży

6 diakonów przyjęło 3 czerwca święcenia prezbiteratu w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10, której przewodniczył abp Wacław Depo. Przy ołtarzu do koncelebry stanęło kilkudziesięciu kapłanów. Świątynia wypełniła się rodzinami oraz przyjaciółmi przyszłych księży. W komentarzu przed Eucharystią ks. prof. Kazimierz Szymonik zaznaczał, że kapłaństwo to dar, który z wdzięcznością i radością należy przyjąć.

Abp Wacław Depo w homilii przypomniał przyszłym prezbiterom, że to sam Bóg wybiera i namaszcza do pełnienia misji. Nie robi tego nigdy wbrew człowiekowi i z przemocą. – Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że na miłość Boga trzeba odpowiedzieć miłością. Dajmy się zaskoczyć nowością łaski, która jest w nas, a którą może dać człowiekowi tylko Chrystus. Pozwólmy, aby Jego miłość kierowała naszym życiem. Niech Jego Boskie serce przemienia słabości naszych serc – wołał na zakończenie homilii hierarcha.

Po homilii nastąpił obrzęd święceń. Diakoni padli na twarz i podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych trwali w modlitwie. Po zakończonej litanii miało miejsce nałożenie rąk i modlitwa święceń: … Ojcze Święty, w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwiastuna Twojej woli i naszego Najwyższego Kapłana. On to przez Ducha Świętego z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę i powołał do udziału w swoim posłannictwie uświęconych w prawdzie Apostołów. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam, słabym, takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi, przekazanej nam przez Apostołów. Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi.

Następnie Arcybiskup namaścił dłonie sześciu neoprezbiterom oraz wręczył im chleb i wino na znak ofiary, jaką będą składać na ołtarzu. Po czym nowo wyświęceni kapłani założyli ornaty i otrzymali pocałunek pokoju. Na zakończenie w imieniu neoprezbiterów, ks. Adam Kępka złożył wyrazy podziękowania Bogu i ludziom, zaznaczając jak wielką radością jest dar otrzymanego powołania i jak bardzo nowi księża chcą służyć Kościołowi częstochowskiemu. Wyraził również radość, że od dziś będą świętować rocznicę święceń razem z Pasterzem archidiecezji, który dziś przeżywał 39 rocznicę święcenia prezbiteratu. Patronem rocznika tegorocznych neoprezbiterów jest św. Jan Paweł II. O oprawę liturgiczną i muzyczną zatroszczyli się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

– Dla mnie to niesamowita radość, że Pan mnie wybrał i przepełnia tymi wszystkimi darami. Czuję jak one się we mnie rozlewają, jak wypełnia mnie od środka Jego miłość. Kiedy byłem diakonem to gdziekolwiek byłem, wszędzie błogosławiłem. Teraz pewnie wszędzie gdzie będzie to tylko możliwe, będę chciał sprawować Najświętszą Eucharystię – mówił po zakończonej uroczystości wzruszony ks. Bartosz Lubczyński.

W czasie poprzedzającym święcenia prezbiteratu neoprezbiterzy przeżywali rekolekcje wraz z ojcem duchownym ks. Łukaszem Dyktyńskim. Dla niego dzisiejsza Msza św. również była szczególna. – Sam w tym roku przeżywam 10-lecie swojego kapłaństwa i cieszę się, że dane mi jest „wypuścić” z ojcowskiej ręki pierwszy rocznik księży, którym pomagałem wzrastać w powołaniu. Trzeba się dzisiaj za nich modlić szczególnie o wytrwałość i bojaźń Bożą – tłumaczył ks. Dyktyński.

Święcenia kapłańskie otrzymali:

ks. Kamil Dobrowolski – Kiełczygłów, par. św. Antoniego z Padwy

ks. Adam Kępka – Częstochowa, par. św. Brata Alberta

ks. Dawid Kowalewski – Łyskornia, par. św. Marii Magdaleny

ks. Bartosz Lubczyński – Zawiercie, par. św. Stanisława Kostki

ks. Michał Sokalski – Działoszyn, par. św. Marii Magdaleny

ks. Piotr Szeląg – Częstochowa, par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa