Areszt w Częstochowie szyje maseczki

Fot. Kpt. Magdalena Janik

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym szyją maseczki ochronne. W ramach prowadzonej akcji maseczki mogą być przekazywane do placówek, które potrzebują pomocy w tym zakresie.

Większość z osadzonych przy maszynie zasiadła po raz pierwszy w życiu. Więźniowie z entuzjazmem stwierdzili, że chętnie nabędą nowych umiejętności, które być może jeszcze nieraz będą mogli wykorzystać, znajdując się już po drugiej stronie muru. Być może ta umiejętność przekształci się w wykonywany zawód w warunkach wolnościowych?

Możliwość uczestniczenia we wszelkich akcjach pomocowych znacząco ułatwia skazanym powrót do społeczeństwa, wzmacniając poczucie własnej wartości, a czas pobytu w więzieniu i możliwość rozwijania czy odkrywania własnych kompetencji można spożytkować na zacny i szlachetny cel.

Źródło: AŚ w Częstochowie