ARiMR wspiera rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie wspiera rolników poprzez wiele działań zarówno o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, ale przede wszystkim wspierając ich finansowo. Jedną z instytucji podległych ministerstwu, zajmującą się bezpośrednio wsparciem rolników, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O bieżących działaniach prowadzonych przez tę instytucję mówi Dawid Zamora, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1agencja_Zamora_09_04_2019.mp3]

Jednym z głównym działań prowadzonych przez agencję jest program dopłat bezpośrednich. O programie, z którego rolnicy korzystają najczęściej, mówi Robert Frączyk, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2agencja_Fraczyk_09_04_2019.mp3]

Szczegółowe informacje o prowadzonych naborach wniosków można uzyskać telefonicznie, na stronach internetowych lub bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

ZD