Atak zimy w Radomsku. Usunięto większość awarii

Po  nocnych opadach śniegu, które wywołały awarię sieci energetycznej w Radomsku oraz powiecie radomszczańskim, udało się przywrócić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, ciepłowni oraz ujęcia wody pitnej.

Początkowo wydawało się, że awaria zakłóci funkcjonowanie miasta na dłuższy czas. Na szczęście przywrócenie prądu nastąpiło w godzinach południowych. Obecnie przerwy w dostawie energii mogą dotyczyć pojedynczych budynków lub odcinków dróg, gdzie nastąpiło fizyczne uszkodzenie indywidualnych przyłączy  elektrycznych.

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku prosi o przekazywanie informacji o rejonach, w których brakuje energii elektrycznej, lub w których występują  inne awarie. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać pod numerem alarmowym +44 681 00 00.

Informacja UM Radomska