Awans dla Komendanta Artura Bednarka

42-277763

Artur Bednarek, dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Częstochowie, kończy służbę pod Jasną Górą. Komendant Główny Policji powierzył mu obowiązki zastępcy szefa świętokrzyskich mundurowych. Służbę w Kielcach rozpocznie od jutra.

Artur Bednarek związany był z częstochowskim garnizonem policji od 2004 roku, kolejno na stanowiskach Zastępcy i I Zastępcy Komendanta. Od 25 lutego 2012 roku, pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. Nadzorował pracę policjantów służby prewencji, służby kryminalnej, logistyki oraz podległych komisariatów Policji w Częstochowie i powiecie częstochowskim.