„Baczność!”

Tę komendę można było usłyszeć dzisiejszego przedpołudnia na placu Władysława Biegańskiego kilkukrotnie. Służby mundurowe i organizacje proobronne urządziły bowiem drugi piknik tematyczny „Razem w szyku”.

Głównym organizatorem imprezy była Wojewódzka Komenda Uzupełnień w Częstochowie. Mówi wojskowy komendant uzupełnień, ppłk Adrian Klimek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1razem_w_szyku_adrian_klimek_07_06_19.mp3]

Głównym punktem pikniku był konkurs musztry dla klas mundurowych, do którego zgłosiło się 7 drużyn: Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie, Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie oraz Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych w Częstochowie. Ponownie ppłk. Adrian Klimek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2razem_w_szyku_adrian_klimek_07_06_19.mp3]

Podczas rozpoczęcia imprezy do zgromadzonej młodzieży zwrócił się szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, płk Marek Majocha:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3razem_w_szyku_marek_majocha_07_06_19.mp3]

Wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w pokazach sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Co między innymi można było zobaczyć? Mówi starszy kapral kadet Mann z Korpusu Kadetów w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4razem_w_szyku_kadet_mann_07_06_19.mp3]

Na pikniku obecna była także jednostka powietrznodesantowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/5razem_w_szyku_robert_glowacz_07_06_19.mp3]

Po konkursie i pokazach na wszystkich zgłodniałych czekał tradycyjny posiłek– grochówka wojskowa.

KF