Balet Zespołu “Śląsk” wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych

Od 17 marca do 9 kwietnia, balet Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” będzie koncertował w Stanach Zjednoczonych. Artyści wystąpią w ramach Festival of Nations – odbywającego się corocznie w Dollywood Theme Park w stanie Tennessee. To już czternasta podróż „Śląska” za Ocean. Rok temu balet Zespołu z wielkim sukcesem uczestniczył w podobnej imprezie, przez miesiąc koncertując w ramach Silver Dollar City World Fest w Branson.
Sukces zeszłorocznych koncertów w Branson w stanie Missouri zaowocował angażem na kolejny amerykański festiwal kultury narodów. Ta popularna w Stanach Zjednoczonych forma prezentacji kultur państw świata przyciąga wielotysięczną – i co ważne wielopokoleniową – widownię. Festiwale tego typu goszczą każdego roku znanych i cenionych artystów z całego świata: aktorów, tancerzy, muzyków, wokalistów i wykonawców innych form artystycznych, prezentujących szerokiej publiczności unikalną kulturę swojego kraju.
Podczas tegorocznej edycji Dollywood Festival of Nations, amerykańska publiczność będzie miała możliwość poznania artystów reprezentujących min.: Afrykę, Amerykę Południową oraz Europę, wśród nich Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz artystów z Irlandii, Szwajcarii i Szkocji.
Trwający niemal miesiąc Festiwal dedykowany jest rodzinom, dla których pobyt w Dollywood Theme Park to czasem jedyna okazja bliższego poznania różnych kultur z odległych krańców świata. Biorąc udział w koncertach, widowiskach, a także specjalnych pokazach kulinarnych publiczność ma niecodzienną możliwość obcowania z tradycją krajów reprezentowanych przez zaproszonych artystów. Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach parku tematycznego i organizowane są w kilku teatrach na jego terenie. Zespół „Śląsk” będzie tam pierwszym i jedynym przedstawicielem polskiej kultury. Taneczne prezentacje w wykonaniu artystów baletu będzie można podziwiać przez blisko miesiąc (od 17 marca do 9 kwietnia) w położonym na terenie Dollywood Park teatrze Showstreet Palace Theater Balet Zespołu „Śląsk” kilka razy dziennie zaprezentuje polskie tańce ludowe i narodowe podczas kilkudziesięciominutowych koncertów. Przed każdym koncertem zostanie zaprezentowany film promujący Polskę, przybliżający widzom kraj, którego kulturę będą oglądać w wykonaniu artystów Zespołu “Śląsk”. Do Polski artyści wrócą 11 kwietnia.