Bazylika Archikatedralna z funduszami na rewitalizację

W środę 29 sierpnia 2018 r. podpisane zostały umowy o dofinansowaniu projektu „Kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Katedry Świętej Rodziny w Częstochowie i jej bezpośredniego otoczenia w celu zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i szerszego udostępnienia zabytku dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów”. Dzięki temu dofinansowaniu będzie można rozpocząć kolejny etap prac rewitalizacyjnych częstochowskiej Katedry. W imieniu beneficjentów projektu umowy podpisali metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz Rektor Bazyliki Archikatedralnej ks. prałat Włodzimierz Kowalik. Abp Wacław Depo nie krył zadowolenia z podpisania porozumień, które umożliwią dalsze prace przy Katedrze:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1umowy_katedra_abpDepo_29_08_2018.mp3]

W imieniu dysponenta środków finansowych mowy podpisał marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/2umowy_katedra_Saluga_29_08_2018.mp3]

Dużo obowiązków i wielka odpowiedzialność stoją przed nowym proboszczem parafii i jednocześnie Rektorem Bazyliki Archikatedralnej, ks. prałatem Włodzimierzem Kowalikiem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/3umowy_katedra_Kowalik_29_08_2018.mp3]

Zakres prac planowanych do wykonania jest bardzo szeroki. Jak wyjaśnia Mariusz Błażewicz, projektant inwestycji, prace remontowo-rewitalizacyjne obejmą zarówno wnętrze świątyni, jak i przylegający teren:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/4umowa_katedra_Blazewicz_29_08_2018.mp3]

Prace remontowo-rewitalizacyjne Katedry Świętej Rodziny rozpoczną się już być może jesienią bieżącego roku. Czas trwania inwestycji przewidziany jest na 20 miesięcy.
Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 85% kosztów inwestycji, co stanowi ok. 7 mln 80 tys. złotych. Wkład własny parafii to ok. 1 mln 250 tys. złotych. Całość kosztów inwestycji szacowana jest na ok. 8 mln 330 tys. złotych.

ZD