Beata Grzanka wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej

biblioteka

Beata Grzanka wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Funkcję tę sprawowała już od 3 lat.

Jak informuje Urząd Miasta, Beata Grzanka była jedyną kandydatką, która spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w zakresie zarządzania i marketingu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy w bibliotece, jak również w pracy na stanowisku kierowniczym tej instytucji.
Beata Grzanka została powołana na stanowisko dyrektora 1 września 2012 r. na czas określony trzech lat – do 31 sierpnia 2015 roku. Powołanie nastąpiło po konkursie ogłoszonym w związku z odejściem poprzedniej dyrektor Biblioteki na emeryturę.