Będą szukać „Miejsc pamięci i zapomnienia” w gminie Janów

34810-ul

W gminie Janów w tym roku realizowany będzie projekt naukowy zatytułowany „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Projekt, rozpoczęty na terenie gminy Mstów, prowadzony jest przez naukowców oraz studentów etnologii i archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dokładnie rok temu, także w kwietniu, studenci Uniwersytetu Łódzkiego ze swoimi opiekunami pojawili się w gminie Mstów. Przez kilka dni rozmawiali z jej mieszkańcami o miejscach znaczących dla historii lokalnej, a nierzadko pomijanych w oficjalnych publikacjach. Prosili też o udostępnienie zdjęć dokumentujących miejsca znane przede wszystkim lokalnej społeczności, ale już niekoniecznie osobom jedynie odwiedzającym gminę. Wizyta studentów i naukowców w okolicach Mstowa zapoczątkowała projekt, w ramach którego podobne badania do roku 2019 zaplanowano także na obszarze innych jurajskich gmin powiatu częstochowskiego. W roku bieżącym goście z Łodzi zajmą się okolicami Janowa, a w przyszłości również Lelowa, Olsztyna i Przyrowa. Wspólnym mianownikiem badań są: historia gminy, lokalna i rodzinna pamięć, dziedzictwo pokoleń.

W Janowie i okolicach osoby realizujące projekt pojawią się 15 kwietnia.