Będzie bezpieczniej na DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą

źródło fot.: GDDKiA Katowice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada. Przekazanie placu budowy nastąpi w pierwszych dniach października br., a zakończenie inwestycji przewidziane jest w listopadzie 2022 r. Wykonawcą przebudowy, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Arkadiusz Mika, P.H.U. Larix (partnerzy).

Cel
Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5-kilometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1) Nowa Wieś – Zawada oraz podniesienie jej nośności do 11,5 t/oś. Inwestycja zapewni także bezpieczeństwo pieszym poruszającym się wzdłuż i w poprzek drogi. Ponadto zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie ruchu na otoczenie poprzez zastosowanie cichych nawierzchni na jezdni drogi.

Lokalizacja
Odcinek ten zlokalizowany jest w granicach województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego, w gminach Poczesna oraz Kamienica Polska. Na terenie gminy Poczesna droga przebiega przez miejscowości Poczesna i Kolonia Poczesna, natomiast na terenie gminy Kamienica Polska przez miejscowości Wanaty oraz Zawada.

Zakres inwestycji
Zadanie obejmuje przebudowę: nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych, wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą.

Czas i formuła realizacji oraz okres gwarancji
Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. między 16 grudnia a 15 marca. Okres gwarancji jakości dla nawierzchni jezdni, będzie wynosił 5 lat, a dla obiektów inżynierskich, oświetlenia i instalacji zasilających oraz konstrukcji wsporczych oświetlenia i BRD – 10 lat. Zadanie będzie realizowane w formule Buduj.

źródło: GDDKiA w Katowicach