Będzie jeden numer alarmowy

Czy numery 997, 998 i 999 przestaną wkrótce obowiązywać? To pytanie padło wczoraj (23 lutego) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie odbyło się spotkanie kierowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego z całej Polski. – Te numery alarmowe nie zostaną wygaszone. One w dalszym ciągu będą działały, ale będą funkcjonowały tak jak numer 112, czyli nie będzie już bezpośredniego kontaktu z policją czy strażą pożarną, ale z operatorem CPR – odpowiada Maria Skarzyńska, naczelnik Wydziału Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu Informatyki MSWiA. Jak podkreśla, jeszcze w tym roku rozpocznie się proces przekierowywania numerów 997, 998 i 999. To jednak nie będzie łatwe zadanie. Trzeba bowiem zawrzeć specjalne porozumienia z siecią telekomunikacyjną oraz służbami ratunkowymi. Trzeba także doszkolić i powiększyć grupę operatorów numeru alarmowego 112. – Te zmiany na pewno jednak nie wydłużą czasu reakcji, gdyż mamy najszybszy czas odbioru telefonów, który wynosi poniżej 10 sekund – zapewnia naczelnik Maria Skarzyńska.

Ten temat nie był jedynym poruszanym na dzisiejszym spotkaniu. – Każde województwo charakteryzuje się indywidualną specyfiką i problemy, z którymi przychodzi nam się borykać w codziennej pracy czasami wymagają takiej szerokiej platformy, na której możemy pewne rzeczy ustalić, ujednolić tak, by system powiadamiania funkcjonował wszędzie tak samo – mówi Krzysztof Janecki z łódzkiego CPR.

To ogólnopolskie spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i wdrażanych pomysłów. Jak się okazuje, Śląski Urząd Wojewódzki może także stać się wzorem do naśladowania dla pozostałych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. – Spotkaliśmy się tutaj z bardzo ciekawymi rozwiązaniami, jak system mapowy – bardzo profesjonalne narzędzie, które pomaga w bieżącej pracy operatorom. My niestety nadal posługujemy się zwykłymi mapami – mówi Ditmar Kurzał z opolskiego CPR.

Dodajmy, że ogólnopolskie spotkanie kierowników WCPR otworzył oficjalnie wicewojewoda Jan Chrząszcz, który podkreślał, jak ważną rolę w ratowaniu życia mieszkańców województw odgrywają Centra Powiadamiania Ratunkowego.

WCPR w województwie śląskim znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Obecnie jest uruchomionych 36 w pełni wyposażonych stanowisk do obsługi zgłoszeń alarmowych i jedno stanowisko szkoleniowe. W 2016 roku do centrum wpłynęło ponad 2,3 mln połączeń, spośród których 1,6 mln zostało obsłużonych przez operatorów (blisko 600 tysięcy zostało anulowanych przez dzwoniących w trakcie automatycznej zapowiedzi). Średnio w ciągu doby obsługiwano 4300 zgłoszeń, natomiast w ciągu miesiąca średnio 130 tys. telefonów alarmowych. 57,5 % obsłużonych zgłoszeń było fałszywych lub bezzasadnych.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki