BETEL pomaga uchodźcom

Fot. Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL, fb

Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL przyjął do swoich placówek kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy. Wsparcie dla osób uciekających przed rosyjską agresją świadczone jest także w Częstochowie.

Misją BETEL jest towarzyszenie osobom słabym i ubogim, zmagającym się z różnymi dysfunkcjami. Wśród gości przyjętych z Ukrainy, większość stanowią więc osoby chore i niepełnosprawne, które znalazły schronienie wraz z opiekunami. Więcej na temat działalności BETEL mówi założyciel oraz prezes Ruchu, Andrzej Kalinowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_betel_Kalinowski_01_04_2022.mp3]

Największe domy, gdzie goszczeni są uchodźcy, znajdują się w Niepołomicach pod Krakowem oraz Powroźniku pod Krynicą Zdrój. W pierwszym z wymienionych miejsc pomoc znalazło 13 osób, natomiast w drugim – 9. To jednak nie jedyne obiekty z zakwaterowaniem dla Ukraińców:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_betel_Kalinowski_01_04_2022.mp3]

Pomoc kolejnym podopiecznym wymaga jednak dodatkowego wysiłku. Działalność BETEL wspierać można finansowo, a także poprzez przekazanie darów w postaci artykułów spożywczych oraz środków higienicznych.