BETEL prosi o wsparcie

kwesta betel

We wszystkich kościołach archidiecezji częstochowskiej prowadzona jest dzisiaj (12 lutego) kwesta na rzecz domów z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi, oraz na prowadzenie przez katolicki ruch dobroczynny BETEL działalności wśród osób niepełnosprawnych i chorych. Ofiary zbierane są do puszek po każdej Mszy św. Prowadzona już po raz 25. kwesta znajduje corocznie szerokie poparcie wśród wiernych.

ZD