Betlejemskie światełko w Starostwie

swiatlo

Ze światełkiem betlejemskim i przesłaniem: „Pokój jest w nas” przybyli w środę do Starostwa Powiatowego harcerze z częstochowskiego hufca ZHP. Betlejemskie Światło Pokoju harcerze przekazali staroście częstochowskiemu Andrzejowi Kwapiszowi podczas obrad Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Starosta podziękował harcerzom za ten dar i złożył im życzenia świąteczne i noworoczne

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pośrednictwem harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.