Betlejemskie Światło Pokoju coraz bliżej Jasnej Góry

Fot. ekai.pl

Po wędrówce przez kraje świata, Betlejemskie Światło Pokoju ponownie dotrze na Jasną Górę. Płomień niesiony jest przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie, a w Częstochowie zapłonie już 13 grudnia.

Betlejemskie Światło Pokoju to cząstka wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego. Tam też co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest w różne zakątki świata. Do Polski trafi już po raz trzydziesty, mówi harcmistrz Przemysław Kowalski

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_Betlejemskie_Kowalski_09_12_2020.mp3]

W Polsce Betlejemskie Światło Pokoju co roku zanoszone jest przez harcerki i harcerzy ZHP m.in. do szkół, szpitali, urzędów, domów pomocy i więzień. Trafia też na wigilijne stoły. Stanowi międzynarodowy znak pokoju. Symbol wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_Betlejemskie_Kowalski_09_12_2020.mp3]

Na Jasnej Górze uroczyste przekazanie Światła odbędzie się 13 grudnia podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30.

ABK