Bezdomny w szpitalu

Choć według Konstytucji RP każdy ma prawo do leczenia, jego realizacja w przypadku bezdomnych pacjentów często zawodzi. Winne są przewlekłe i skomplikowane procedury związane z brakiem ubezpieczenia czy umieszczeniem pacjenta w odpowiedniej placówce opiekuńczej, ale też i problemy, o których nikt głośno nie chce mówić – m.in. brak higieny. Mówi kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala specjalistycznego na Parkitce – Jolanta Majer:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/1-bezdomny-w-szpitalu.mp3]

Pomoc realizowaną przez szpitalne oddziały ratunkowe wobec osób bezdomnych znacznie utrudniają obowiązujące regulacje prawne. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich apeluje o zmianę regulacji, w dostępie bezdomnych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, co najmniej od 2008 roku;

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/2-bezdomny-w-szpitalu.mp3]

Mimo sporych trudności Szpitalny Oddział Ratunkowy działający przy szpitalu na Parkitce stara się wychodzić naprzeciw istniejącym wyzwaniom:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/3-bezdomny-w-szpitalu.mp3]

W obecnym sezonie zimowym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego przy Parkitce trafiało ponad 20 osób bezdomnych. Według ostatnich danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osób bezdomnych w Częstochowie jest 371.

PN