Bezpieczeństwo w Blachowni

policja

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym było tematem przewodnim debaty społecznej, jaka odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Blachowni. Zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie, spotkanie było okazją do dyskusji mieszkańców na temat stanu bezpieczeństwa na drogach gminy.

W czasie debaty, zastępca Komendanta częstochowskiej KMP nadkom. Mariusz Mokras, oraz Komendant Komisariatu Policji w Blachowni podinsp. Dariusz Szyller, zwrócili też uwagę na zagrożenia wynikające z popełnianych przestępstw. Omówili sposoby zapobiegania takim zdarzeniom i przypominali o zachowaniu ostrożności.

W debacie udział wzięli mieszkańcy gminy, reprezentanci instytucji samorządowych i innych. Jak zauważają policjanci, tego typu spotkania pomagają zdiagnozować potrzeby poprawy warunków na drogach. Taka forma komunikacji z mieszkańcami wpływa na świadomość społeczną oraz przekłada się na działalność funkcjonariuszy.

sw