Bezpieczna Częstochowa 2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyła się dzisiaj (26 kwietnia) konferencja prasowa, poświęcona inauguracji akcji „Bezpieczna Częstochowa 2018”, organizowanej przez policję, urząd miasta i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Podczas spotkania zaprezentowano dwa spoty profilaktyczne o bezpieczeństwie seniorów i cyberprzemocy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizatorów akcji oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK w Warszawie, Stowarzyszenia E-REGION oraz częstochowscy seniorzy. O próbach oszustw osób starszych metodami „na wnuczka” czy „na policjanta” oraz sposobach docierania z informacją do potencjalnych ofiar takich przestępstw mówił Komendant Miejski Policji, mł. insp. Dariusz Atłasik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1konferencja_Atlasik_26_04_2018.mp3]

Ważna kwestią poruszaną w trakcie konferencji była sprawa cyberprzemocy i cyberprzestępstw, na które narażone są szczególnie dzieci i młodzież. Ten niezwykle istotny temat poruszyła Anna Rywczyńska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2konferencja_Rywczynska_26_04_2018.mp3]

W spotkaniu uczestniczyli również częstochowscy emeryci, którym zaprezentowano „Abecadło Bezpieczeństwa Seniora”, zestaw porad, które mogą im pomóc w różnych sytuacjach: w domu, w baku, na ulicy czy w trakcie rozmów telefonicznych. Jak sami przyznają, zwracanie seniorom uwagi na zagrożenia jakie mogą napotkać jest cenną inicjatywą:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/3konferencja_seniorzy_26_04_2018.mp3]

Inauguracji programu „Bezpieczna Częstochowa 2018” towarzyszy konferencja naukowa, która odbywa się w auli Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W trakcie dwudniowych obrad poruszane będą tematy związane z cyberzagrożeniami, sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w trakcie wakacyjnego wypoczynku.

ZD