Bezpieczna droga do szkoły

W początkowym okresie roku szkolnego, po przerwie wakacyjnej, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych. Mówi podkomisarz Marta Ladowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1-bezpieczna-droga.mp3]

Policja przestrzega także przed bezmyślnym wysiadaniem z pojazdów dowożących dzieci do szkół oraz prosi o szczególną ostrożność kierujących w okolicach przystanków szkolnych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2-bezpieczna-droga.mp3]

A jak do aspektów bezpieczeństwa podchodzą opiekunowie i nauczyciele? Mówi Danuta Gabryś z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/3-bezpieczna-droga.mp3]

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

PNP